Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Personel Alımı Nihai Sonuçları
13.09.2021

 

T.C.

SÖKE

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

Sözleşmeli Personel Alımı Nihai Sonuçları için tıklayınız.

 

 

Adalet Bakanlığı tarafından 23.02.2021 tarihinde adalet.gov.tr. adresinden duyurulan Söke, Kuşadası ve Didim Adliyelerine alınacak Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir ve Şoförlere ilişkin nihai başvuru sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

Tüm unvanlarda sözlü sınav sonuçlarına göre BAŞARILI-ASİL yazan adayların,

1-Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Sonradan öğrenim durumu değişenlerin müracaatları sırasındaki öğrenim durumları ve son öğrenim durumlarına ilişkin belge-Adalet Mezunlarının ayrıca adalet mezuniyetlerine ilişkin diplomayı eklemeleri)

2-Zabıt katibi unvanı için sertfika/transkript/bilgisayar dersi gördüğüne ilişkin belge (adalet mezunları hariç)

3-Şoför adayı için ehliyetinin ön arka fotokopisi

4-Sağlık beyan formu (Ek-1) tıklayınız

5-İki adet Biometrik fotoğraf (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun)

6-Mal bildirimi (Ek-2) tıklayınız

7-2020 yılı KPSS sınav sonuç belgesi bilgisayar çıktısı

8-Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (Ek-3) tıklayınız

9-Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için)

10-Adlî ve arşiv sicil kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

11-Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

12-Eş durum beyanı (Ek-4) tıklayınız

13-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak ve aday tarafından ilgili bölüm ıslak imza ile imzalanacaktır. Toplam 2 suret ) (Ek-5) tıklayınız

 

İstenilen belgelerin, 28.09.2021 Salı günü mesai bitimine kadar Söke Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine  bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyonumuz Başkanlığına gönderilmek üzere kendilerine en yakın adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile suret evraklarının “Aslı Gibidir” yaptırdıktan sonra masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi ile (APS ile) gönderilmesi gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

E-Devlet üzerinden alınan tüm belgeler kabul edilecektir. (Diploma, adli sicil, nüfus kaydı vs.)

 “Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

 Adayların atanma tarihi ve evrakların ulaşıp/ulaşmadığına ilişkin bilgi dışında tüm soru ve mazeretlerine ilişkin olarak Söke Adalet Komisyonuna ait 0 256 518 10 23 (194 dâhili) hattan bilgi alabilecektir.

Adres

Çeltikçi Mahallesi Bayındır Sokak No:14 SÖKE/AYDIN

Telefon

0.256.518 10 23 -518 90 85-512 36 74

kep adresi adaletbakanligi@hs01.kep.tr

E-Posta

sokecbsisaretadalet.gov.tr