Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Seçim

                                         SÖKE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI


Bilgisayar Destekli Merkezi Seçim Sistemi (SEÇSİS)
SEÇSİS, seçimle ilgili her türlü veri, bilgi ve belgenin üretildiği ve güvenli bir şekilde saklandığı bir bilgi sistemidir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü (SEÇSİS) Projesi Türkiye nüfusunun % 70’ini ilgilendiren en önemli e-devlet projelerinden biridir. Projeye SEÇSİS kısa adı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından 1989 yılında verilmiştir.
Yüksek Seçim Kurulu SEÇSİS Projesi yazılımı Java programlama dili ile web tabanlı olarak HAVELSAN A.Ş. mühendisleri ile Kurumumuzun uzman personelinin ortak çalışması sonucu 11 ayda hazırlanan özgün bir yazılım olup Oracle veri tabanı üzerinde çalışmaktadır.
SEÇSİS Bilişim Sistemi donanımları, ilçelerdeki istemci kişisel bilgisayar sistemleri ile, Merkez’deki büyük boy veri tabanı ve uygulama sunucularından oluşmaktadır. Bu sistemlerin tümü, “YSK Kurum Ağı” olarak adlandırılan, Kurum personelinden başkasının erişimine ve Internet’e tümüyle kapalı, verilerin iletişim sırasında kriptolandığı özel bir ağ ile birbirlerine bağlı olarak çalışmaktadır. İlçelerdeki kişisel bilgisayar sistemleri, Merkez’deki sistemlerin basit birer erişim ucu (terminali) olarak işlev görmektedir.
Merkez ve taşra birimlerindeki bilgisayarlarda işletim sistemi olarak, tüm kamu kurumları ve özel sektörde kullanılmakta olan MS Windows İşletim Sistemi bulunmaktadır. Ancak, SEÇSİS Uygulama Yazılımı; seçim iş ve işlemlerinde, hesaplamalarda, rapor üretiminde kullanılmakta olup, MS Windows İşletim Sisteminden bağımsız çalışmaktadır.
MS-Windows işletim sisteminin, Internet’e kapalı özel bir ağ bağlamında ve Merkez’deki veriler ve uygulama programları açısından herhangi bir güvenlik sorununa kaynaklık etmesi söz konusu olamaz. Buna rağmen, ilçelerin merkeze bağlandıkları noktada, omurga anahtarı üstünde, Kurum içinden gelebilecek saldırılara karşı da, virüs tarama, (firewall) koruma duvarı ve (intrusion detection and protection) saldırı tespit ve koruma sistemleri, ayrıca çalışmaktadır.
SEÇSİS Bilişim Sistemi’nin güvenlik tasarımı, bir bütün olarak gerekli tüm güvenlik önlemlerini içeren bir yapıdadır. Yüksek Seçim Kurulu sitesi bilgileri ile SEÇSİS sistemi bilgileri ayrı bilgisayarlarda tutulmaktadır.
SEÇSİS'de, seçim sürecinde seçim sonuçlarına ilişkin veriler, her aşamada tutulan tutanaklarla karşılaştırılabilmesi için www.ysk.gov.tr isimli internet sitemizde yayımlanmaktadır. Ayrıca, özet seçim sonuçları Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.
SEÇSİS Projesi, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından düzenlenen 5. eTR ödüllerinden “Kamudan Vatandaşa eHizmetler” kategorisinde Üniversite Öğretim Üyeleri ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinden oluşan 17 (onyedi) kişilik jürinin kararı ile 22 Kasım 2007 tarihinde birincilik ödülü almıştır. Kaynak: www.ysk.gov.tr

Adres

Çeltikçi Mahallesi Bayındır Sokak No:22 SÖKE/AYDIN

Telefon

0.256.518 10 23 -518 90 85-512 36 74

kep adresi adaletbakanligi@hs01.kep.tr

E-Posta

sokecbsisaretadalet.gov.tr