Medya İletişim

    MEDYA İLETİŞİM BÜROSU


    Avrupa Birliği (AB) projesi olarak Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen 'Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında, Türkiye'de ilk Medya İletişim Bürosu Adana Adliyesi'nde 28 Nisan 2014 tarihinde hayata geçirilmiştir. Medya ile adliyeler arasında önemli ve büyük bir köprü görevini üstlenen Medya İletişim Büroları akabinde Diyarbakır, Ankara, İzmir ve İstanbul'da; Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 22/02/2015 ve 153/1 sayılı 'Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Büroları' konulu genelgesi uyarınca da Türkiye genelinde Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri ile ağır ceza merkezlerinde kurulmuştur.
  Söke Adliyesi Medya İletişim Bürosu Çalışmaları  BASIN AÇIKLAMALARI
        Medya İletişim Büromuz aracılığıyla; basın yayın organları; kamuoyunun yakından takip ettiği ve gündemde olan soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yapılan basın açıklamalarıyla bilgilendirilmektedir. Büro personelince hazırlanan ve Cumhuriyet Başsavcısının onayının ardından paylaşılan basın açıklamalarında; Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla korunan, adil yargılanma hakkı kapsamında yer alan masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı, ilgililerin kişilik hakları, Hakim -Cumhuriyet Savcısının tarafsızlığı ile mahkemelerin bağımsızlığı ilkeleri ile birlikte soruşturmanın gizliliği prensibi göz önünde bulundurulmaktadır.
  Yapılan basın açıklamalarıyla kamuoyunun haber alma özgürlüğüne ve doğru bilgilendirilme hakkına saygı gösterilerek, kamuoyunun gecikmeksizin vaktinde bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

  ETKİNLİKLERİN HABERLEŞTİRİLİP FOTOĞRAFLI OLARAK BASINA SERVİS EDİLMESİ
  Medya İletişim Büromuz, Başsavcılığımızca yapılan sosyal sorumluluk çalışmalarını da mevcut olan fotoğraf makinesi ve kamera ile görüntülü ve yazılı olarak takip edip, hazırladıkları haberi basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmaktadır. Servis edilen haberler, bölgesel ve yerel gazete ile televizyonların yanı sıra ulusal basında da yer bulmaktadır. Yapılan haberler soke.adalet.gov.tr adresimizde de yer almakta ve tüm haber, fotoğraf, video görüntüsü ve basın açıklamaları dijital ortamda arşivlenmektedir.
  BASIN MENSUPLARININ TALEPLERİNİN ALINMASI

  Büro işleyişimizde, bizim kamuoyu ile paylaşmak istediklerimiz kadar basın mensuplarının talepleri doğrultusunda da çalışmalar yapılmaktadır. Bunun için öncelikli olarak kullanılan iletişim kanalımız e-maildir. Bilgi talebi maillerinde, talep eden kişinin kim olduğu, hangi kurumda çalıştığı, talebinin konusu basını yakından tanıyan personelimiz tarafından değerlendirildikten sonra Basın Sözcüsüne sunulmakta, talebe ilişkin gerekli bilgi notları hazırlanarak söz konusu basın mensubuyla paylaşılmaktadır.

  BASIN MENSUPLARIYLA HIZLI VE ETKİN İLEŞİTİM

  sokemib@gmail.com (Söke Adliyesi Medya İletişim Bürosu başlıklı) adresine, öncelikle adliyede görev yapan basın mensupları olmak üzere medya çalışanları ve temsilcilerinin mail adreslerini ekleyerek, mail ortamında basına hızlı bir şekilde ulaşmaktayız. Yine bu bürodaki görevli personelimiz, basın mensupları ile ortak Whatsapp grubu oluşturarak, yapılan açıklama ve haberler anlık olarak gazetecilerle paylaşılmakta ve bilgi verilmektedir. Kamuoyunun yakından takip ettiği bazı olaylarda ise, yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek amacıyla savcılık aşamasından başlayarak konuyu takip edip ulusal ve yerel basınla doğru ve hızlı bir şekilde bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

  GAZETE, İNTERNET VE TV ARACILIĞIYLA HABER TAKİBİ

  Adliyemizde basın mensuplarının kolay ulaşabileceği bir yerde bulunan Medya İletişim Büromuzda; günlük olarak tüm ulusal ve yerel gazetelerin takibi yapılmakta, televizyon ve sosyal medya aracılığıyla Türkiye ve Söke'deki tüm gelişmeler izlenmektedir. Söke ve ulusal gündeme ilişkin ajanslardan servis edilen, özellikle asayiş olmak üzere, sıcak gelişmeler, son dakika haberleri, mail aracılığıyla zaman ve mekan sınırı olmaksızın basın sözcülerimizle paylaşılmakta, böylece Söke’deki önemli gelişme ve olayların basına yansıyan yönleriyle haberdar edilmektedirler.

  ULUSAL VE YEREL BASIN HABER ÖZETLERİ SUNUMU

  Büro personelimiz ayrıca, ulusal ve yerel gazetelerde Söke  ile ilgili asayiş ve adli konularda ön plana çıkan, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin haberlerin özetlerini çıkarıp, gazetelerde yer alan haber kupürleri ile sunum haline getirerek her gün kendi birimlerinde nöbetçi olan Cumhuriyet Savcılarımızla birlikte yapılan sabah toplantısında tüm gelişmeleri aktarmaktadır. Önemli görülen haber videoları da, toplantı sırasında izlenime sunulmaktadır. Bu sayede, Cumhuriyet Savcılarımız gündemden uzak kalmayarak Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etme fırsatı bulduğu gibi, Söke  ile ilgili olan olaylara ilişkin soruşturma ve kovuşturma aşamalarında verilen kararların basına, kamuoyuna nasıl yansıdığını da görebilmektedir. Bunun yanı sıra Yargıtay, Danıştay gibi üst mahkemeler ile diğer il savcılık ve mahkemelerince verilen kararların gazetelere yansıyan, ön plana çıkmış, dikkat çeken sonuçları hakkında Cumhuriyet Savcılarımızın bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.

  Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın hazırladığı 'Yargıda Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Büroları Çalışma Kılavuzu'nda yer alan"Medya İletişim Bürosu Personelinin Çalışma Esasları"

  A. Görev Tanımı
  Türkiye açısından yeni olan Adliye Basın Sözcülüğünün etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi bakımından, bu uygulamanın kurumsallaşması için gerekli birim ve personel desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda ilgili personelin görev tanımı önem taşımaktadır. Medya İletişim personeli, basın sözcüsünün gözetim, denetim ve sorumluluğu altında yargı ve medya ile arasındaki iletişiminde kendisine yardımcı olan, medya ve iletişim konusunda bilgi ve tecrübesi olan adalet personelidir.
  Medya iletişim bürosu personelinin aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekir;
  * Öncelikli olarak iletişim fakültesi mezunu ya da medya sektöründe belirli bir süre çalışmış olmak,
  * Türkçe dil bilgisine hâkim olmak,
  * Mesai saatleri içerisinde erişilebilir olmak,
  * Başta medya mensupları ile olmak üzere kişilerle olan ilişkilerinde nezaket kurallarına uygun hareket etmek,
  * Medya organlarının çalışma şartlarını ve çalışanlarını tanımak,
  * Medya mensuplarına eşit davranmak ve eşit mesafede durmak,
  * Medya ile iletişim konusunda yeterli bilgisayar, program ve teknik bilgiye sahip olmak,
  * Devlet memurlarında bulunması gereken nitelikleri taşımanın yanı sıra büronun çalışma ve işleyişinin bir gereği olarak hangi bilgilerin paylaşılıp paylaşılmayacağı konusunda özenli davranmak.
  B. Medya İletişim Bürolarının Çalışma Kuralları
  Bu kapsamda öncelikle medya iletişim bürolarının, medya mensuplarının özel olarak kullanacakları yer olmadığı, basın sözcüsüne bağlı olarak görev yapan personelin çalıştığı bürolar olduğu vurgulanmalıdır. Bu anlamda medya mensuplarına adliyelerde tahsis edilen basın odalarıyla karıştırılmamalarında fayda bulunmaktadır.
  Medya iletişim büroları aşağıda yer alan kurallar çerçevesinde faaliyet gösterirler;
  *Medya İletişim Bürosu basın sözcüsüne bağlıdır.
  *Büro çalışanları, basın sözcüsünün gözetim ve denetimi altında görev yaparlar.
  *Büroda görevlendirilecek personel sayısı, basın sözcüsünün görüşü doğrultusunda ihtiyaca göre belirlenir.
  *Büro personeli, basın sözcüsünün medya ile iletişiminde kendisine her türlü desteği sağlamakla yükümlüdür.
  *Büro, basın sözcüsünün görev ve yetki alanında kalan konularda adli haberleri takip etmek, sosyal medyayı kullanmak ve bu bilgileri sınıflandırarak basın sözcüsüne sunmak ile sorumludur.
  *Büro, basın sözcüsünün yazılı açıklamalarının hazırlanmasında sekretarya desteği sağlar.
  *Basın sözcüsü tarafından yapılan yazılı ve görüntülü açıklamaların arşiv kaydını tutma ve arşivleme sorumluluğu büroya aittir.
  *Adliye internet sayfalarında basın sözcülüğüyle ilgili bir bölüm oluşturmak ve bunun güncel tutulmasını sağlamak, yapılan yazılı ve görüntülü açıklamaları basın sözcüsünün izniyle burada yayınlamak da büronun sorumluluğundadır.
  *Büro çalışanları basın sözcüsünü ve yargıyı zor durumda bırakacak şekilde medya mensupları ile diyaloga geçmemelidir.
  *Büro, basın sözcüsünün adliye içerisinde sözlü açıklama yapacağı durumlarda, mekân ve bu mekâna ulaşım ile ilgili gerekli koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür.

                                                                                                    Söke Cumhuriyet Başsavcılığı

  Adres

  Çeltikçi Mahallesi Bayındır Sokak No:22 SÖKE/AYDIN

  Telefon

  0.256.518 10 23 -518 90 85-512 36 74

  E-Posta

  sokecbsisaretadalet.gov.tr

  © 2020 SÖKE ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 628 - Toplam : 242654 kişi ziyaret etmiştir.