İcra

  SÖKE İCRA DAİRESİ

   

     Avrupa Birliği ile Adalet Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü "İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması" projesi ile icra/iflas sistemimizde köklü sistem değişikliğine gidilmektedir.
  Proje çerçevesinde birden çok numaralı olarak faaliyetlerine devam eden icra daireleri kapatılarak tek bir çatı altında birleştirilmesine yönelik uygulamalar kapsamında; Söke İcra Dairesinde yaklaşık 17.000 dosya taranarak sisteme aktarılmıştır.
     Söke İcra Dairesinin; vatandaşlarımıza daha iyi fiziki şartlarda hizmet verilebilmesi için bir takım tadilat/değişiklik çalışmaları yapılmıştır.
  Bu kapsamda Söke İcra Dairesi 157 m2 personel çalışma alanı , 50 m2 arşiv, 16 m2 danışma ve 12 m2 avukat dosya inceleme, 50 m2 koridor olarak düzenlenmiş, banko sistemi oluşturularak hizmete sunulmuştur.
     Söke İcra Müdürlüğünde hizmet sunumunda bulunan birimlere ait oluşturulan bankolardan vatandaşımızın etkin hizmet alması ve işlerini takip ederken rahat bir ortam sağlanması amacıyla bekleme alanı hazırlanmış ve vatandaşlarımızın yararlanmasına tahsis edilmiştir.
  Projenin hayata geçirilmesi ile icra çalışanlarının başında uzun süreli beklemelerin önüne geçilmiş, tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilerek fiziki evrak kullanımı asgariye indirilmiştir.
      Söke İcra Dairesinde, danışma bürosu, esas ve aile bürosu, haciz bürosu, satış bürosu, mali işlemler bürosu, dosya arşiv bürosu olarak ana birim oluşturulmuştur.
  Bu birimlerde bulunan personel kendi alanında uzmanlaştığı için işin kalitesi ve etkinliği artmıştır. Böylece zaman ve maliyet kaybı önlenmiştir. Dosyaların UYAP üzerinden takip edilebilmesi iş ve işlemlerde büyük kolaylık sağlanmıştır. İcra başvurularının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden gerçekleştirilebilmesi, tarafların icra dairesine gelmeden sistem üzerinden dosyayı takip edebilmesi ve talepte bulunulabilmesi sağlanmıştır. Bu uygulama ile mağduriyetlerin de önüne geçilmiş, şeffaflık sağlanmıştır.
     Bu çalışmalar ile vatandaşa daha hızlı, güvenli, şeffaf, kaliteli ve adil hizmet verilmesi amaçlanmaktadır. İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi şu ana kadar olumlu sonuçlar vermiş olup, çok daha iyi neticeler alınması hedeflenmektedir.
   
   
                                               İCRA MÜDÜRLÜĞÜ BANKA HESAP NUMARALARI        

                                               Vakıfbank Söke  Şubesi
   
                                  Emanet Kasa Hesabı IBAN NoTR550001500158007290492956
                                     Harç ve Vergiler Hesabı IBAN NoTR910001500158007299434544
                                     Cezaevi Harç Hesabı IBAN NoTR410001500158007285104470
                                     Vergi Numarası SÖKE  VERGİ DAİRESİ - 7780051692

  Adres

  Çeltikçi Mahallesi Bayındır Sokak No:22 SÖKE/AYDIN

  Telefon

  0.256.518 10 23 -518 90 85-512 36 74

  E-Posta

  sokecbsisaretadalet.gov.tr