Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2023 yılı Sözleşmeli Personel Sınav Sonuç Duyurusu
29.09.2023

T.C.
SÖKE
 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
     ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI        

Adalet Bakanlığı tarafından 20.04.2023 tarihinde adalet.gov.tr. adresinden duyurulan Söke, Kuşadası ve Didim Adliyelerine alınacak Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma Güvenlik Görevlisi ve Hizmetli alımına ilişkin nihai başvuru sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

Tüm unvanlarda sözlü sınav sonuçlarına göre BAŞARILI-ASİL yazan adayların,

1- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti (Komisyon Başkanlığı veya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca onaylatılabilir, e-devlet üzerinden alınabilir.) (2 Suret),

2-Zabıt katibi unvanı için sertfika/transkript/bilgisayar dersi gördüğüne ilişkin onaylı belge (adalet mezunları hariç) (2 suret)

3-Sağlık beyan formu (Ek-1) (2 suret) tıklayınız

4-Dört adet Biometrik fotoğraf (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun)

5-Mal bildirimi (Ek-2) (2 suret) tıklayınız

6- KPSS sınav sonuç belgesi bilgisayar çıktısı (2 suret)

7- Kimlik fotokopisi (2 suret)

8-Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair beyan (Ek-3) (2 suret) tıklayınız

9-Askerlik durumunu gösteren belge (2 suret) (erkek adaylar için)

10-Adlî ve arşiv sicil kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

11-Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

12-Eş durum beyanı (Ek-4) tıklayınız

13-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, cep telefonu alanı doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak ve aday tarafından ilgili bölüm ıslak imza ile imzalanacaktır. Toplam 2 suret ) (Ek-5) tıklayınız

14- Tercih formu (Ek-6) tıklayınız

İstenilen belgelerin, 06.10.2023 günü mesai bitimine kadar Söke Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine  bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyonumuz Başkanlığına gönderilmek üzere kendilerine en yakın adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile suret evraklarının “Aslı Gibidir” yaptırdıktan sonra masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi ile (APS) gönderilmesi gerekmektedir

E-Devlet üzerinden alınan tüm belgeler kabul edilecektir. (Diploma, adli sicil, nüfus kaydı vs.)

 “Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

Adres

Çeltikçi Mahallesi Bayındır Sokak No:14 SÖKE/AYDIN

Telefon

0.256.518 10 23 -518 90 85-512 36 74

kep adresi adaletbakanligi@hs01.kep.tr

E-Posta

sokecbsisaretadalet.gov.tr